De Mediastation

Helaas is het noodzakelijk om in bepaalde gevallen personen tijdelijk in te sluiten ter bescherming van zichzelf en/of derden. Hierbij moet u denken aan politiecellen, justitiële inrichtingen en bijvoorbeeld psychiatrische instellingen. De ruimtes waarin de personen worden ingesloten zijn over het algemeen sober ingericht en bieden de ingeslotenen weinig faciliteiten. Het Brondool Media Station is ontwikkeld om de ingeslotene diverse vormen van afleiding te bieden. Daarnaast biedt het de instelling de mogelijkheid om met de ingeslotene te communiceren en indien nodig de ingeslotene te observeren.

Personen die tegen hun wil worden ingesloten vertonen geregeld agressief gedrag. Dit wordt vooral geuit door vernieling van materialen en verbaal of zelfs fysiek geweld jegens het personeel. Door de afleiding die het Brondool Media Station biedt zullen de ingeslotenen minder agressief gedrag vertonen. De zuil heeft derhalve een positieve werking. Het aantal vernielingen zal afnemen, en wellicht nog belangrijker, het geweld naar, of bedreiging van, het personeel [of andere personen] zal verminderen. Naast een bezuiniging op de operationele kosten zal een verhoging van het veiligheidsgevoel van het personeel [of anderen] het gevolg zijn.

Brondool Media Station brochure
Het Media Station heeft de volgende voordelen:
  • De Mediastation voorkomt agressief gedrag in een cel.
  • Er is goede communicatie met de arrestant [ingeslotene] mogelijk.
  • De behuizing is anti-molest.
  • De Mediastation is modulair en biedt keuze in opbouw.
  • Het personeel en overige medewerkers voelen zich veilig.
  • De Mediastation biedt een besparing in operationele kosten.
  • De arrestant heeft afleiding en kan alles in de cel zelf bedienen.
Brondool Media Station productbladVraag vrijblijvend meer info over Media Station