Vanaf 1 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang [Wzd] van kracht

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is “Nee, tenzij’, wat betekent dat onvrijwillige zorg, oftewel vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Samen met de Wvggz [wet verplichte ggz] vervangt de Wzd [wet zorg en dwang] de huidige Wet Bopz [wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen].

Als specialist in slotoplossingen heeft Brondool een maatwerk concept voor cliëntenkamerdeuren in het programma. De Brondool Carelock® slot- beslag combinatie biedt de cliënt én zorg alle benodigde mogelijkheden om veilig te wonen en te werken. PRIVACY voor de cliënten en comfort voor de zorg door alle instelmogelijkheden.

Nooit meer iemand insluiten als dit NIET gewenst is!!

Het Brondool slot kan door middel van een app via de smartphone worden ingesteld, waardoor de zorginstelling het slot per cliënt kan aanpassen. Men investeert éénmalig in een cliëntenkamer slotoplossing en voor ieder type cliënt en zorg is een passende configuratie mogelijk.

Voor meer informatie, ga naar Brondool Carelock of bel vrijblijvend naar 026-36 11 220.