Tel: +31 (0)26 36 11 220

Referenties

Justitie / Particulier Instellingen:

FPC Oostvaarderskliniek

FPC Oostvaarderskliniek

P.I. Amsterdam

P.I. Amsterdam

Over-Amstel Locatie: Havenstraat

Het Amsterbaken (voorheen Jongeren Opvangcentrum (JOC) is een particuliere justitiële jeugdinrichting.

Locatie: Arnhem de Berg & Arnhem Zuid

Locatie: Arnhem de Berg & Arnhem Zuid

De in 1886 door J.F. Metzelaer ontworpen koepelgevangenis wordt aangemerkt als een monument van internationale betekenis in de historie van gevangenisbouw. Teneinde het complex als penitentiaire inrichting te behouden is een aantal haalbaarheids-studies gedaan. Op grond van het structuurplan van 1996 is een ontwerp voor de uitbreiding, de renovatie en de restauratie gemaakt welke in verschillende fasen is uitgevoerd. De uitbreiding bestond uit nieuwbouw voor de functies arbeid, sport, entree, bezoekersafdeling en recreatieruimtes.

Detentiecentrum

Detentiecentrum

PI Alphen aan den Rijn bestaat zowel uit een Huis van Bewaring als een gevangenis, met een totale capaciteit voor 362 mannelijke gedetineerden.

Forensisch Psychiatrisch Centrum

Forensisch Psychiatrisch Centrum

P.I. Breda

P.I. Breda

Locatie: De Boschpoort

De Penitentiaire Inrichting (PI) Breda bestaat uit de locaties De Boschpoort, de penitentiaire inrichting vrouwen (PIV) en het Penitentiair Coördinatie- en Trainingscentrum (PCT).

R.I.J. De Doggershoek

R.I.J. De Doggershoek

De Heuvelrug

De Heuvelrug

Locatie: JJI De Overberg

Overberg is een jeugdzorgplus instelling voor meisjes van 12 tot 18 jaar. Overberg biedt gesloten behandeling en opvoeding. De school vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Eikenstein is een gesloten opvang- en behandelinrichting voor jongens en meisjes van 12 tot 23 jaar. De verblijfsduur in de locatie varieert. Eikenstein biedt een veilige, gestructureerde leefomgeving aan de geplaatste jeugdigen. Eikenstein heeft tien leefgroepen. Jongens en meisjes leven in gescheiden groepen.

Ook biedt Eikenstein plaats aan jongeren met nachtdetentie. Nachtdetentie is een bijzondere vorm van tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis, waarbij jongeren tijdens hun verblijf bij De Heuvelrug overdag naar school/stage gaan.

P.I. Achterhoek

P.I. Achterhoek

Locatie: Ooyerhoek

De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek bestaat uit de locaties Ooyerhoek in Zutphen en De Kruisberg in Doetinchem

P.I. Dordrecht

P.I. Dordrecht

Dr.S. van Mesdagkliniek

Dr.S. van Mesdagkliniek

Avenier

Avenier in HARREVELD/ALMELO

Avenier in HARREVELD/ALMELO Gezond en veilig opgroeien is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige jongeren worden op hun weg naar volwassenheid geconfronteerd met meerdere obstakels. Zij komen in een situatie terecht waar ze zonder hulp niet uitkomen. Meestal volgen verschillende vormen van hulpverlening, maar niet met het gewenste resultaat. Wij zijn voor die jongeren en hun gezinnen vaak de instelling waar zij hun hoop op hebben gevestigd. Wij bieden hen zorg, opvoeding, behandeling en scholing.

Afhankelijk van hun persoonlijke situatie, worden deze jongeren opgenomen worden bij één van onze locaties: de open locatie Prisma in Harreveld, de gesloten locatie sector Alexandra in Almelo of de gesloten locatie Anker in Harreveld

P.I. Heerhugowaard

P.I. Heerhugowaard

Locatie: Zuyder Bos

Amerswiel was in 1993 aanvankelijk nabij de huidige locatie van locatie Zuyder Bos in een houten noodgebouw gehuisvest. In 1994 werd samen met locatie Zuyder Bos een nieuw pand betrokken. De inrichting bestaat uit elf 'huisjes', die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet.

Zuyder Bos is gelegen op industrieterrein 'De Zandhorst' in Heerhugowaard. Deze locatie is gebouwd in 1994 en is een kopie van de gevangenis in Zwolle.

In 1982 is het huidige “Westlinge” aangekocht door Justitie om te worden gebruikt als half-open-gevangenis. Hiervoor was het gebouw gebruikt voor het bieden van onderdak aan Spaanse gastarbeiders. Het heette toen 'Casa del Norte'. In mei 1983, na een aantal aanpassingen aan het gebouw, kwamen de eerste gedetineerden naar Westlinge.

Schutterswei is sinds 1884 in gebruik als penitentiaire inrichting. In 1889 is de gevangenis uitgebreid met 104 cellen. In 1958 kreeg de inrichting pas definitief de naam Schutterswei. Hierna hebben er nog enkele verbouwingen plaatsgevonden. Op 15 juni 1998 heeft Schutterswei zijn deuren opnieuw geopend.

P.I. Hoogeveen

P.I. Hoogeveen

Locatie: De Grittenborgh

P.I.Krimpen aan den IJssel

P.I.Krimpen aan den IJssel

P.I. Lelystad (Uitbreiding)

P.I. Lelystad (Uitbreiding)

Het nieuwe cellengebouw is gebouwd naast de bestaande Penitentiaire Inrichting in Lelystad en biedt plaats aan circa 150 gevangenen met minder dan vier maanden straf. De cellen en de luchtplaats zijn zo gebouwd dat zij vanuit één centrale plaats zijn te overzien. Door de indeling van de ruimte en electronisch volgsysteem is minder personeel nodig.
Omdat de gedetineerden kort in de inrichting verblijven, krijgen zij geen intensieve en kostbare programma’s aangeboden maar een functioneel dagprogramma dat past bij de duur van hun verblijf.

P.I.Middelburg

P.I.Middelburg

Locatie: Torentijd

R.I.J. De Hunnerberg

R.I.J. De Hunnerberg

De Hunnerberg is een Rijks justitiële jeugdinrichting

Teylingereind

Teylingereind

Detentiecentrum

Detentiecentrum

Locatie: Torentijd

Detentiecentrum

Detentiecentrum

Locatie: KWII

Tilburg is zowel een een Huis van Bewaring als een gevangenis, met een totale capaciteit voor 503 gedetineerden

Detentieboot Zaandam

Detentieboot Zaandam

De Lindenhorst

De Lindenhorst

De Lindenhorst Jeug en Gezin Zeeland (Brabant)
Pompestichting (Longstay) in Zeeland

De Lindenhorst biedt gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genaamd. De Lindenhorst is ervaren in het bieden van gesloten crisisinterventie, diagnostiek, opvoeding en behandeling aan meisjes vanaf 12 jaar. De instelling valt vanaf 2009 onder het programmaministerie Jeugd en Gezin.
De Lindenhorst is een van de weinige gesloten jeugdzorgaanbieders in Nederland waar uitsluitend meisjes met ernstige gedragsproblemen, optimale bescherming en intensieve behandeling krijgen.

Avenier

Avenier

Locatie: De Sprengen Wapenveld

Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen is een justitiële jeugdinrichting voor jongens in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. De Sprengen biedt veiligheid aan de samenleving, maar wil ook een plek zijn die veilig is voor een jongen die in het kader van een straf of maatregel hier wordt geplaatst. Hij moet zijn verblijf in de Sprengen kunnen gebruiken als time-out zodat hij daarna sterker verder kan gaan.
JPC de Sprengen biedt opvang- en behandelafdelingen en is actief op twee locaties. Campus Wapenveld is een open inrichting voor 60 jongens, Justitiële Jeugdinrichting Zutphen is een gesloten inrichting voor 90 jongens. De Sprengen heeft een eigen Cluster 4 (VSO-ZMOK) school.

P.I. Zwolle

P.I. Zwolle

 


Politie:

Amsterdam-Amstelland

Amsterdam-Amstelland

Het politiekorps Amsterdam-Amstelland omvat de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit gebied beslaat 357 km2 waarin ruim 900.000 mensen wonen. Het korps bestaat uit een kleine 6000 politiemensen. De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in vijf districten en 32 wijkteams.

Rotterdam Rijmond

Rotterdam-Rijmond

Rotterdam-Rijnmond is één van de grootste politieregio's van het land. Meer dan 6000 politiemannen en -vrouwen verzorgen in dit gebied uw veiligheid, hulpverlening en misdaadbestrijding.
Zo'n brede dienstverlening vraagt een heldere organisatie. De politie Rotterdam-Rijnmond kent acht districten.

 


Overheid:

Rijks Museum Ministerie van VROM van Gogh Museum

Rijks Museum

Ministerie van VROM

van Gogh Museum

 


Bankgebouwen:

SNS Hoofdgebouw

SNS Hoofdgebouw

 

 


Gezondheidszorg:

Altrecht 

ALTRECHT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Altrecht stelt zich ten doel mensen met psychiatrische problematiek met behulp van gespecialiseerde behandeling en begeleiding zo snel en goed mogelijk in al hun rollen weer deel te laten uitmaken van de samenleving.
 de Kijvelande

DE KIJVELANDEN

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden is een beveiligde, particuliere, HKZ-gecertificeerde kliniek waar patiënten met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld volgens de voorschriften uit Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden.
 POORTUGAAL

DELTA PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS POORTUGAAL

Delta Psychiatrisch Centrum is een professionele, innovatieve organisatie die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstig psychisch of psychiatrisch probleem.
GGZ Drenthe 

GGZ DRENTHE

GGZ Drenthe is een instelling voor behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen in de Nederlandse provincie Drenthe. Daarnaast biedt de instelling ook ouderenzorg door middel van de exploitatie van verpleeg- en verzorgingshuizen. Jaarlijks wordt zorg verleend aan 30.000 cliënten. Bij GGZ Drenthe werken ruim 3.200 medewerkers. GGZ Drenthe werkt bestuurlijk samen in de Evean Groep (onderdeel van Espria).
Koraal groep 

KORAALGROEP

Koraal Groep is een stichting die werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering in Limburg en Noord-Brabant.
 Talant

STICHTING TALANT

Talant helpt mensen met een beperking in Friesland hún leven te leiden. Of het nu gaat om wonen, werk en dagbesteding of leren, om 24-uurszorg of enkele uren begeleiding per week: de zorg en ondersteuning die Talant biedt, past bij de vraag en de individuele mogelijkheden.

 

 


Kantoren

 

Breitnertoren

Breitnertoren

De Breitnertoren is een wolkenkrabber in Amsterdam, genoemd naar de Nederlandse schilder George Breitner. Deze kantoortoren staat aan het Amstelplein op het bedrijventerrein de Omval, een landtong in de Amstel, ten zuiden van het Amstelstation.
In 1987 keurde de Amsterdamse gemeenteraad de plannen goed om op de Omval drie kantoortorens te bouwen. De Breitnertoren is de kleinste van de drie. Hij werd in 2001voltooid, is 94 meter hoog en telt 23 verdiepingen. Sinds oktober 2001 is hier het hoofdkantoor van Koninklijke Philips Electronics N.V. gevestigd; de toren wordt daarom ook wel Philipstoren genoemd.
Naast de Breitnertoren staan op de Omval nog twee kantoortorens. Ook deze zijn genoemd naar belangrijke Nederlandse schilders. In 1994 kwam de Rembrandttoren (35 verdiepingen) gereed; eind 2001 de Mondriaantoren (30 verdiepingen).

Rembrandtoren

Rembrandtoren

De Rembrandttoren is de hoogste wolkenkrabber van Amsterdam en is genoemd naar de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. De toren staat aan het Amstelplein 2 in de Omval, de landtong in de Amstel, ten zuiden van het Amstelstation. Deze plek is in de 20e eeuw veranderd in een bedrijventerrein.
In 1987 werden de plannen om drie kantoortorens te bouwen aan de Omval door de gemeente Amsterdam goedgekeurd. In 1994 werd de Rembrandttoren voltooid. De toren is inclusief een 15 meter hoge antenne 149,85 meter hoog en telt 35 verdiepingen.
Het ontwerp kwam van de architecten Peter de Clercq Zubli en Tom van der Put van ZZDP Architecten, in samenwerking met Skidmore, Owings and Merrill (SOM). Het ontwerp is deels geïnspireerd door het Empire State Building in New York. Er zijn 56 bedrijven gevestigd in de Rembrandttoren.

 

 


Vliegtuigindustrie

 

Fokker 160

Fokker

Fokker 100 en Fokker 28 cockpitdeursloten
[Bestellen van dit slot alleen via Fokker]