Tel: +31 (0)26 36 11 220

Justitie/Penitentiare inrichtingen

De Koepel - Arnhem

De Koepel gevangenis is in 1886 ontworpen door Johan Metzelaar. Dit rijksmonument is onderdeel van penitentiaire inrichting De Berg. De gebouwen zijn eigendom van Rijksgebouwendienst. (Bron: Wikipedia)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250

P.I. Arnhem Zuid - Arnhem Zuid

De locatie Arnhem Zuid is zowel een gevangenis als een Huis van Bewaring met capaciteit voor ongeveer 270 gedetineerden. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. De Boschpoort - Breda

De Penitentiaire Inrichting (PI) Breda biedt plaats aan 308 gedetineerden. De Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen (PIV) is per 1 januari 2014 gesloten. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. Oostvaarderskliniek - Almere

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. Bij ambulante zorg verblijft de tbs'er niet de gehele dag in de kliniek en wordt de zorg verleend op afgesproken tijden. (Bron: www.oostvaarderskliniek.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. Amsterdam - Amsterdam

De Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam Over-Amstel bestaat uit zes torens, waarin een Huis van Bewaring (HvB) en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) gevestigd zijn. Het Huis van Bewaring bestaat uit: • De Weg • De Schans • Het Schouw • Demersluis Het PPC Amsterdam bestaat uit: • De Singel • Het Veer. (Bron: wwwdji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250R.I.J. De Doggershoek - Den Helder

R.I.J. De Doggershoek is een Rijksinrichting voor Jongeren in Den Helder die onder het Ministerie van Justitie valt. De Doggershoek heeft sinds 1 januari 2010 de bestemming van een gesloten justitiële jeugdinrichting voor strafrechtelijk geplaatste jongens. Binnen De Doggershoek kunnen 124 jongens geplaatst worden. (Bron: www.doggershoel.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250J.J.I. De Heuvelrug - Zeist

De Heuvelrug is een behandelinrichting voor strafrechtelijk geplaatste jongeren van 12 tot 24 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag. De jongeren worden hier geplaatst door de kinderrechter. Zij worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, of zijn hiervoor veroordeeld. Het verblijf in Eikenstein is nodig om gerechtelijk vooronderzoek te kunnen doen, of om een opgelegde straf of maatregel uit te voeren. (bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4150P.I. Achterhoek - Doetinchem

Sinds de eerste jeugdige delinquenten het landhuis in 1866 betrokken, is De Kruisberg altijd een penitentiaire inrichting gebleven. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog: toen gebruikten de Duitsers het complex om verzetslieden in gevangen te zetten. De Kruisberg bestaat uit een Huis van Bewaring met capaciteit voor 118 gedetineerden, een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) voor 31 gedetineerden en een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) voor 19 gedetineerden. (www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. Dordrecht - Dordrecht

De PI Dordrecht, voorheen ‘Dordtse Poorten’, bestaat sinds 1996. Er is plaats voor 372 gedetineerden in verschillende regimes, namelijk Huis van Bewaring, Gevangenis en de Extra Zorgvoorziening. (Bron: www.g4s.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250Dr.S. Van Mesdag Kliniek - Groningen

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft plaats voor circa 260 mannelijke tbs-patiënten. Patiënten die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan, worden ze bij ons behandeld. (Bron: www.vanmesdag.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. Zuyderbos - Heerhogowaard

Zuyder Bos is gebouwd in 1994. Het is een moderne standaardgevangenis met tien afdelingen. Elke afdeling bestaat uit een gang met aan weerszijden cellen. Het is een onderdeel van de Penitentiaire Inrichtingen Heerhugowaard Alkmaar. De capaciteit bedraagt 242 gedetineerden en het regime is gevangenis. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. De Grittenborg - Hoogeveen

De Penitentiaire Inrichting Hoogeveen, voorheen P.I. De Grittenborgh, is eind jaren tachtig gebouwd als onderdeel van grootschalige nieuwbouw binnen het Nederlandse gevangeniswezen. Er verblijven ongeveer 260 gedetineerden en er werken ruim 200 mensen uit praktisch alle Drentse gemeenten en zelfs van over de provinciegrens. (Bron: www.regiohoogeveen.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4390-90P.I. Krimpen a/d IJssel - Krimpen a/d IJssel

PI Krimpen aan den IJssel begeeft zich in de Stormpolder, langs de rivier de Hollandsche IJssel. Het complex is in totaal 28.800 m2 groot en behoort hiermee tot één van de grootste penitentiaire inrichingen in Nederland. De inrichting biedt plaats aan 468 gedetineerden in verschillende regimes, o.a. gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV) en (levens-)langgestraften. (Bron: wwwdji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250P.I. Lelystad - Lelystad

De P.I. Lelystad is een ontwerp van architect J.C. Putter van Meer en Putter Architecten. Deze penitentiaire inrichting met een vloeroppervlakte van 37.800m2 is geboud in 1995. In 2005 is het complex verder uitgebouwd en aangepast aan de nieuwste eisen en wensen van DJI.
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4390-90P.I. Torentijd - Middelburg

De locatie Torentijd vormt samen met de ZBBI De Nederhof, de Penitentiaire Inrichtingen Middelburg. PI Middelburg biedt plaats voor 233 mannelijke gedetineerden. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250R.I.J. De Hunnerberg - Nijmegen

De justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg begon in 1905 met de bouw van een tuchthuis in Nijmegen. In de meer dan honderd jaren daarna heeft JJI De Hunnerberg verschillende doelgroepen in huis gehad. JJI De Hunnerberg is een eigentijdse jeugdinrichting met plaats voor 66 jongeren tussen 12 tot en met 24 jaar. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4150D.F.C. Teylingereind - Sassenheim

Forensisch Centrum Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting. Bij ons verblijven circa 92 jongens. Zij zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van onze kort- of langverblijfgroepen. (Bron: www.teylingereind.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4150Detentiecentrum KWII - Tilburg

De penitentiaire inrichting Tilburg is vanaf februari 2010 een dépendance van de Belgische strafinrichting Wortel. Tilburg is een gevangenis met een totale capaciteit voor 675 gedetineerden. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250Detentieboot - Zaandam

In 2005 is Sinis gevraagd om samen met EGM architecten mee te werken aan de ontwikkeling van twee drijvende gevangenissen. Deze "bajesboten" konden dan, zo was het idee, als flexibele capaciteit ingezet worden op diverse plaatsen in Nederland. (Bron: www.sinis.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250De Lindenhorst - Zeist

De Lindenhorst biedt gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genaamd. De Lindenhorst is ervaren in het bieden van gesloten crisisinterventie, diagnostiek, opvoeding en behandeling aan meisjes vanaf 12 jaar. De instelling valt vanaf 2009 onder het programmaministerie Jeugd en Gezin.
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250, 4150P.I. Zwolle - Zwolle

De PI Zwolle bestaat uit twee locaties, zuid 1 en zuid 2, en biedt plaats aan ongeveer 350 gedetineerden. We kennen verschillend regimes, voor zowel mannen als vrouwen: een huis van bewaring, gevangenis (voor lang- en kortgestraften), ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders) en Extra Zorgvoorziening (EZV). Daarnaast een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) voor mannen en vrouwen. (Bron: www.dji.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: 4250