Tel: +31 (0)26 36 11 220

OverheidRijksmuseum - Amsterdam

In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw. Het nieuwe Rijksmuseum heeft in 2013 zijn deuren geopend. (Bron: wwwrijksmuseum.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: XMinisterie van Infrastructuur en Milieu - Den Haag

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Het pand is opgeleverd in 1992. het gebouw is geheel van glas aan de buitenzijde. (Bron: www.rijksoverheid.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: XVan Gogh Museum - Amsterdam

Het Van Gogh Museum bestaat uit twee gebouwen: het hoofdgebouw, ontworpen door Gerrit Rietveld en geopend in 1973, en de in 1999 opgeleverde tentoonstellingsvleugel van de architect Kisho Kurokawa. De architectuur van het museum heeft een gevarieerde geschiedenis: naast de twee genoemde architecten hebben diverse andere ontwerpers een bijdrage geleverd aan het afbouwen, herbouwen of verbouwen van delen van beide panden. (Bron: www.vangoghmuseum.nl)
Verkeersdeuren/deuren voorzien van slot type: X